SIKA

Email: xaydungsonphat@gmail.com

Hotline: 0909 32 42 78

(0)
Tiếng Việt Tiếng Anh
SIKA

danh mục Thương Hiệu

hỗ trợ trực tuyến

SIKAMENT - 1 R4 (25LÍT/CAN) SIKAMENT - 1 R4 (25LÍT/CAN)

860.000 VNĐ

920.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAMENT - 1 R4 (5LÍT/CAN) SIKAMENT - 1 R4 (5LÍT/CAN)

215.000 VNĐ

240.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAMENT R7N (25LÍT/CAN) SIKAMENT R7N (25LÍT/CAN)

575.000 VNĐ

620.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAMENT R7N (5LÍT/CAN) SIKAMENT R7N (5LÍT/CAN)

155.000 VNĐ

170.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAGROUT 214-11 (25KG/BAO) SIKAGROUT 214-11 (25KG/BAO)

305.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Chi tiết
-15%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAGROUT GP (25KG/BAO) SIKAGROUT GP (25KG/BAO)

250.000 VNĐ

290.000 VNĐ

Chi tiết
-14%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

TILE GROUT WHITE (1KG/BAO) TILE GROUT WHITE (1KG/BAO)

30.000 VNĐ

35.000 VNĐ

Chi tiết
-14%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA TILEBOND GP (25KG/BAO) SIKA TILEBOND GP (25KG/BAO)

220.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chi tiết
-15%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LATEX (25LÍT/CAN) SIKA LATEX (25LÍT/CAN)

2.200.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LATEX (5LÍT/CAN) SIKA LATEX (5LÍT/CAN)

470.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LATEX TH (25LÍT/CAN) SIKA LATEX TH (25LÍT/CAN)

1.460.000 VNĐ

1.550.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LATEX TH (5LÍT/CAN) SIKA LATEX TH (5LÍT/CAN)

325.000 VNĐ

350.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA 1F (18KG/THÙNG) SIKA 1F (18KG/THÙNG)

1.100.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

Chi tiết
-15%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA 1F (6KG/THÙNG) SIKA 1F (6KG/THÙNG)

500.000 VNĐ

550.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKADUR 731 (1KG/BỘ) SIKADUR 731 (1KG/BỘ)

240.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Chi tiết
-11%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKADUR 732 (1KG/BỘ) SIKADUR 732 (1KG/BỘ)

350.000 VNĐ

380.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKADUR 752 (1KG/BỘ) SIKADUR 752 (1KG/BỘ)

410.000 VNĐ

450.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKADUR 20 CRACK SEAL (160ML/ỐNG) SIKADUR 20 CRACK SEAL (160ML/ỐNG)

180.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAFLEX CONSTRUCTION CONCRETE GREY (600ML/TUÝP) SIKAFLEX CONSTRUCTION CONCRETE GREY (600ML/TUÝP)

185.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAFLEX CONSTRUCTION AP WHITE (600ML/TUÝP) SIKAFLEX CONSTRUCTION AP WHITE (600ML/TUÝP)

200.000 VNĐ

220.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAFLEX  - 134 BOND & SEAL (300ML/TUÝP) SIKAFLEX - 134 BOND & SEAL (300ML/TUÝP)

115.000 VNĐ

130.000 VNĐ

Chi tiết
-12%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA ANCHORFIX S (300ML/TUÝP) SIKA ANCHORFIX S (300ML/TUÝP)

300.000 VNĐ

330.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA ANCHORFIX 3001 (600ML/TUÝP) SIKA ANCHORFIX 3001 (600ML/TUÝP)

640.000 VNĐ

700.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKATOP SEAL 109 (15KG/BỘ) SIKATOP SEAL 109 (15KG/BỘ)

1.000.000 VNĐ

1.050.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKATOP SEAL 107 (25KG/BỘ) SIKATOP SEAL 107 (25KG/BỘ)

880.000 VNĐ

950.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKATOP SEAL 105 (25KG/BỘ) SIKATOP SEAL 105 (25KG/BỘ)

630.000 VNĐ

700.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAPROOF MEMBRANE (18KG/THÙNG) SIKAPROOF MEMBRANE (18KG/THÙNG)

1.080.000 VNĐ

1.150.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAPROOF MEMBRANE (6KG/THÙNG) SIKAPROOF MEMBRANE (6KG/THÙNG)

460.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKALASTIC 590 (20KG/THÙNG) SIKALASTIC 590 (20KG/THÙNG)

2.600.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKALASTIC 110 (20KG/THÙNG) SIKALASTIC 110 (20KG/THÙNG)

2.340.000 VNĐ

2.550.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA RAINTITE (20KG/THÙNG) SIKA RAINTITE (20KG/THÙNG)

2.100.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA RAINTITE (4KG/THÙNG) SIKA RAINTITE (4KG/THÙNG)

570.000 VNĐ

650.000 VNĐ

Chi tiết
-12%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LITE (25LÍT/CAN) SIKA LITE (25LÍT/CAN)

1.090.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LITE (5LÍT/CAN) SIKA LITE (5LÍT/CAN)

260.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Chi tiết
-13%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA 102 (2KG/BAO) SIKA 102 (2KG/BAO)

340.000 VNĐ

370.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA MONOTOP 610 (5KG/BAO) SIKA MONOTOP 610 (5KG/BAO)

300.000 VNĐ

350.000 VNĐ

Chi tiết
-14%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA MONOTOP 615 HB (25KG/BAO) SIKA MONOTOP 615 HB (25KG/BAO)

1.430.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA MONOTOP R (25KG/BAO) SIKA MONOTOP R (25KG/BAO)

1.370.000 VNĐ

1.450.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA REFIT 2000 (20KG/BAO) SIKA REFIT 2000 (20KG/BAO)

560.000 VNĐ

600.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAGARD 75 EPOCEM (24KG/BỘ) SIKAGARD 75 EPOCEM (24KG/BỘ)

1.490.000 VNĐ

1.700.005 VNĐ

Chi tiết
-12%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA HYDROTITE CJ (4CUỘN/THÙNG & 10MÉT/CUỘN) SIKA HYDROTITE CJ (4CUỘN/THÙNG & 10MÉT/CUỘN)

230.000 VNĐ

250.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA SWELLSTOP (6CUỘN/THÙNG & 5MÉT/CUỘN) SIKA SWELLSTOP (6CUỘN/THÙNG & 5MÉT/CUỘN)

185.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA SWELLSTOP II (6CUỘN/THÙNG & 7,6MÉT/CUỘN) SIKA SWELLSTOP II (6CUỘN/THÙNG & 7,6MÉT/CUỘN)

100.000 VNĐ

115.000 VNĐ

Chi tiết
-13%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA WATERBARS V-15 (20MÉT/CUỘN) SIKA WATERBARS V-15 (20MÉT/CUỘN)

170.000 VNĐ

180.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA WATERBARS V-20 (20MÉT/CUỘN) SIKA WATERBARS V-20 (20MÉT/CUỘN)

185.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA WATERBARS V-25 (20MÉT/CUỘN) SIKA WATERBARS V-25 (20MÉT/CUỘN)

235.000 VNĐ

250.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Bắt đầu phục vụ thị trường Việt Nam từ năm 1993, Sika Việt Nam là công ty vốn 100% Thuỵ Sĩ, trực thuộc Tập đoàn Sika AG. Sika Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm, giải pháp cho hầu hết các ứng dụng trong xây dựng và công nghiệp trong lĩnh vực hóa chất xây dựng
0
Zalo
Hotline