Chống thấm khác

Email: xaydungsonphat@gmail.com

Hotline: 0909 32 42 78

(0)
Tiếng Việt Tiếng Anh
Chống thấm khác

danh mục Thương Hiệu

hỗ trợ trực tuyến

SIKA LITE (25LÍT/CAN) SIKA LITE (25LÍT/CAN)

1.090.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LITE (5LÍT/CAN) SIKA LITE (5LÍT/CAN)

260.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Chi tiết
-13%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA 102 (2KG/BAO) SIKA 102 (2KG/BAO)

340.000 VNĐ

370.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTGROUT CE675 (25KG/BAO) BESTGROUT CE675 (25KG/BAO)

270.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTGROUT CE475 (25KG/BAO) BESTGROUT CE475 (25KG/BAO)

240.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL AC402  (20+4 KG/BỘ) BESTSEAL AC402 (20+4 KG/BỘ)

500.000 VNĐ

550.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL AC407 (20+4 KG/BỘ) BESTSEAL AC407 (20+4 KG/BỘ)

600.000 VNĐ

660.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL AC408 (20KG/THÙNG) BESTSEAL AC408 (20KG/THÙNG)

1.450.000 VNĐ

1.550.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL BP411 (18KG/THÙNG) BESTSEAL BP411 (18KG/THÙNG)

840.000 VNĐ

886.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL EP712 (25+4 KG/BỘ) BESTSEAL EP712 (25+4 KG/BỘ)

2.450.000 VNĐ

2.670.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTLATEX R114 (25LÍT/THÙNG) BESTLATEX R114 (25LÍT/THÙNG)

1.650.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTLATEX R126 (25LÍT/CAN) BESTLATEX R126 (25LÍT/CAN)

1.650.000 VNĐ

1.750.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

HARDENER HARDROCK GREY (25KG/BAO) HARDENER HARDROCK GREY (25KG/BAO)

145.000 VNĐ

160.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

HARDENER HARDROCK GREEN (25KG/BAO) HARDENER HARDROCK GREEN (25KG/BAO)

320.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Chi tiết
-11%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

KOVA CT-11A SÀN (22KG/THÙNG) KOVA CT-11A SÀN (22KG/THÙNG)

2.050.000 VNĐ

2.250.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

KOVA CT-11A TƯỜNG (22KG/THÙNG) KOVA CT-11A TƯỜNG (22KG/THÙNG)

1.980.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

KOVA CT-11B (1KG/LON) KOVA CT-11B (1KG/LON)

330.000 VNĐ

350.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

KOVA CT-14  (1,12+0,88 KG/BỘ) KOVA CT-14 (1,12+0,88 KG/BỘ)

265.000 VNĐ

290.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

FLINTKOTE ULTRA (18 LÍT/THÙNG) FLINTKOTE ULTRA (18 LÍT/THÙNG)

1.380.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

Chi tiết
-14%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

FLINTKOTE (1LÍT/THÙNG) FLINTKOTE (1LÍT/THÙNG)

80.000 VNĐ

84.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

FLINTKOTE (18LÍT/THÙNG) FLINTKOTE (18LÍT/THÙNG)

1.280.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MASTERSEAL 530 (25KG/BAO) MASTERSEAL 530 (25KG/BAO)

600.000 VNĐ

650.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MASTERSEAL 540 (26KG/BAO) MASTERSEAL 540 (26KG/BAO)

1.300.000 VNĐ

1.380.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MASTERSEAL 620 (20LÍT/THÙNG) MASTERSEAL 620 (20LÍT/THÙNG)

Liên hệ

Chi tiết

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MASTERSEAL HLM 5000 (20LÍT/THÙNG) MASTERSEAL HLM 5000 (20LÍT/THÙNG)

Liên hệ

Chi tiết

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

0
Zalo
Hotline